Directori de Personal del Departament 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
 • Biografia
 • Llicenciat amb Grau en Ciències Biològiques (UAB, 1979-1984)
  Màster en Biotecnologia (UAB, 1987-1988)
  Doctor en Ciències, Secció Químiques (UAB, 1989, director Josep Manel Paris i Molina)
  Màster en Direcció i Administració d’Empreses (EAE-UPC, 1999-2000)
  Màster en Direcció de Serveis Integrats de Salut (ESADE, 2008-2009)
  Professor Associat en el Departament d’Enginyeria Química de la UAB (1999-2002)
  Actualment, des del 2002, Professor Titular d’Enginyeria Química del Departament d’Enginyeria Química de la UAB 
 •  
 • Grups de recerca
  • Departament de Microbiología de la UAB (tesinand, 19 mesos, 1984-1985)
  • Departament de Química Tècnica de la UAB (becari postgrau MIE i CEE, 4 anys, 1986-1989)
  • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) de Lille, França (estada predoctoral, 1 mes, 1987)
  • Institut de Biologia Fonamental de la UAB (estada postdoctoral, 6 mesos, 1990)
  • Departament de Química Orgànica de la UB i Laboratoris Sobrino S.A. (estada com a becari postdoctoral MEC, 15 mesos, 1990-1991)
  • Department of Virology de la Wageningen Agricultural University dels Paisos Baixos (estada com a becari postdoctoral MEC, 13 mesos, 1991-1992)
  • Departament d’Enginyeria Química de la UAB (reincorporació com a becari postdoctoral MEC, 1992-1998)
  • Centre de Investigació i Desenvolupament (CID) del CSIC de Barcelona (estada postdoctoral, 3 mesos, 1998)
  • Soci fundador el 2005 i fins 2013 soci i membre del comitè científic d’Hexascreen Culture Technologies, S.L.
  • Durant el període 2007-2010, Cap de Projectes de la Divisió de Teràpies Avançades (Xcelia) del Banc de Sang i Teixits de la Generalitat de Catalunya.  (Desenvolupament d’un laboratori biofarmacèutic per a la producció de cèl·lules i teixits en qualitat GMP per a teràpies en Medicina Regenerativa en humans)
  • Durant el periode 2014-2016 Cap del Projecte de desenvolupament d’un procés de producció de molècules diagnòstiques i terapèutiques biogenèriques amb Farmhispania.
  • Co-director del grup de recerca d’Enginyeria Cel·lular i Bioprocessos (GECIB) del Departament d’Enginyeria Química de la UAB. 
 •  
 • Línies de recerca
 • Línies de recerca focalitzades en l’anàlisi i desenvolupament de processos i equips per aplicacions en el camps biotecnològic, biomèdic i ambiental, en enginyeria de sistemes biològics i en regeneració cel·lular i tissular, per transplantaments autòlegs a partir de cèl·lules mare adultes
 •  
 • Projectes
  • Desarrollo y optimización de bioprocesos para la producción de nuevos candidatos vacunales. Programa de Investigación Fundamental. Plan Nacional de I+D+I. MICINN.  BIO2012-31251. Duració: 2013-2015. Import: 175.000. Participació: Investigador
  • Bioconversión de residuos sólidos, emisiones gaseosas y excedentes energéticos industriales en productos valorizados y energía: Biorefinerías Integradas. BIOREFINT.
  • Programa INNPACTO 2012, MICINN. IPT-2012-0249-310000. Compañía de Aguas de Sabadell SA, Cerámica Pierola S.L.,Casa Santiveri S.L., Universidad Autónoma de Barcelona. Duració: 2012-2015. Import (UAB): 278.000.  Investigador responsable UAB: Jordi J. Cairó Badillo
  • Desarrollo, evaluación y estudio de viabilidad de una factoría celular productora de medicamentos celulares, como soporte al trasplante de células, tejidos, órganos y medicina regenerativa (MEDCEL). Proyecto Singular Estratégico. MICINN. Plan Nacional de Biotecnología. PSE-010000-2007-4. Entidades participantes: Banc de Sang i Teixits, Universidad Autónoma de Barcelona. Entidad representate/coordinadora: Banc de Sang i Teixits. Investigador responsable: Joan García López. Investigadors participants: 10. Duració: 2007-2010. Import (UAB): 490.000. Participació: Investigador
 •  
 • Publicacions
 • Coautor de 1 capítol en un llibre, 57 treballs de recerca en revistes internacionals, 68 ponències i comunicacions en congressos nacionals i internacionals. 7 patents, 4 en explotació.

  Publicacions més rellevants:
   
  • Martí Lecina, Jordi Prat, Carlos J. Paredes, Jordi J. Cairó. Non-disruptive sonication of A. fusiformis (A. platensis) cultures facilitates its harvesting. Algal Research, 7:1–4. (2015) (IF:5,014, Q1, Biotech and Appl. Microb.)
  • Milián, E, Prats, E, Cairó JJ, Godia F, Vives J “BHRF1 exerts an antiapoptotic effect and cell cycle arrest via Bcl-2 inmurine hybridomas”. Journal of Biotechnology, 209: 58-67 (2015) (IF 2,871, Q2, Biotech and Appl. Microb.)
  • Caminal, M., Peris, D., Fonseca, C., Barrachina, J., Codina, D., Rabanal, R.M., Moll, X., Morist, A., García, F., Cairó, J.J., Gòdia, F.,  Pla, A. and Vives, J. “Cartilage resurfacing potential of PLGA scaffolds loaded with autologous cells from cartilage, fat,  and bone marrow in an ovine model of osteochondral focal defect”. Cytotechnology, DOI: 10.1007/s10616-015-9842-4  (2015) (IF 1.752, Q3, Biotech and Appl. Microb.)
  • Caminal, M., Fonseca, C., Peris, D., Moll, X., Rabanal, R.M., Barrachina, J., Codina, D., García, F., Cairó, J.J., Gòdia, F., Pla, A., Vives, J. “Use of a choronic model of articular cartilage and meniscal injury for the assessment of long-term effesct after autologous mesebchymal stromal cell treatment in sheep”. New Biotechnology, 31: 492-498 (2014) (IF 1.883, Q3, Biotech and Appl. Microb.)
  • Leticia Liste-Calleja, Martí Lecina, Jordi Joan Cairó. HEK293 cell culture media study towards bioprocess optimization: Animal derived component free and animal derived component containing platforms. Journal of Bioscience and Bioengineering. 117(4):471-477. (2014) (IF 1.884, Q3, Biotech and Appl. Microb.)
  • Fonseca, C., Caminal, M., Peris, D., Barrachina, J., Fàbregas, P.J., García, F., Cairó, J.J., Gòdia, F., Pla, A. y Vives, J. “An arthroscopic approach for the treatment of osteochondral focal defects with cell-free and cell-loaded PLGA scaffolds in sheep”. Cytotechnology, 66: 345-354  (2014) (IF 1.752, Q3, Biotech and Appl. Microb.)
  • Casablancas, A., Gámez, X., Lecina, M., Solà, C., Cairó, J.J. and Gòdia, F. “Comparison of control strategies for fed-batch culture of hybridoma cells based on on-line monitoring of oxygen uptake rate, optical cell density and glucose concentration”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 88: 1680-1689 (2013) (IF 2.494, Q1, Chem. Eng.)
  • Lecina, M., Sarró, E., Casablancas, A., Gòdia, F. and Cairó, J.J. “IPTG limitation avoids metabolic burden and acetic acid accumulation in induced fed-batch cultures of Escherichia coli M15 uncer glucose limiting conditions”. Biochemical Engineering Journal, 70:78-83 (2013) (IF 2.368, Q1, Chem. Eng.)
  • Sarró, E., Lecina, M., Fontova, A., Solà, C., Gòdia, F., Cairó, J.J., Bragós, R. “Electrical impedance spectroscopy meaurements using a four-electrode configuration improve on-line monitoring of cell concentration in adherent animal cell cultures”. Biosensors and Bioelectronics, 31: 257-263 (2012) (IF 5.437, Q1, Biotech and Appl. Microb.)
 •  
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona