Governing council

Governing Council Boards

The current Governing Council Boards committees are: 

 • Study Support Committee
 • Lecturer Assessment and Monitoring Committee
 • Validations Committee
 • Doctorial Committee
 • Economics and Services Committee
 • Research Committee
 • Academic Planning Committee
 • Language Policy Committee
 • Committee of Lecturers and International Relations Committee

Governing Council Boards

The current Governing Council Boards committees are: 

 • Study Support Committee
 • Lecturer Assessment and Monitoring Committee
 • Validations Committee
 • Doctorial Committee
 • Economics and Services Committee
 • Research Committee
 • Academic Planning Committee
 • Language Policy Committee
 • Committee of Lecturers and International Relations Committee

Members

PRESIDENTA
Arboix Arzo, Margarita Rectora
Membres nats del Consell de govern
Rebollo Vargas, Rafael Secretari general
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
Membres de la comunitat universitària designats per la rectora
Morente Valero, Francisco Vicerector de Personal Acadèmic
Gispert Pellicer, Carles Vicerector d'Economia i de Campus
Aguilera Ávila, José Vicerector de Personal d'Administració i Serveis
Sánchez Lancis, Carlos Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura
Sànchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència

Valdés Gázquez, Maria

Vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat
Paramio Nieto, Maria Teresa Vicerectora d’Igualtat i d’Ocupabilita
Luzón Fernández, Virginia Vicerectora de Comunicació i de Promoció
Feliu Martínez, Laura Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació
Rovira Faixa, Tatiana Degana de la Facultat de Psicologia
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Fossas Espadaler, Enric Degà de la Facultat de Dret
Guerrero Menéndez, Eloi Estudiant
Montesinos Andrade, Juan Personal d’administració i serveis
Representants escollits o designats d'entre els degans, directors de centre, directors de departament i d'institut universitari
Fonollosa Pla, Vicent Degà de la Facultat de Medicina
Carbonell Manils, Joan Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Farrés Vicén, Jaume Degà de la Facultat de Biociències
Vilanova Arbós, Ramón Director de l'Escola d'Enginyeria
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
García Alonso, Gemma Degana de la Facultat de Ciències
Sala Lorda, Héctor Degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Broto Blanco, Carlos Director del Departament de Matemàtiques
Suplent:  Teixell Càcharo, Antoni Director del Departament de Geologia
Miralles Guasch, Carme Directora  del Departament de Geografia
Suplent:  Puigvert Planagumà, Gemma Directora del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Bonet Alsina, Eulàlia Directora del Departament de Filologia Catalana
Suplent: Garriga Escribano, Cecili Director del Departament de Filologia Espanyola
Bodelón González, Encarna Directora del Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Suplent:  Navas Navarro, Susana Directora del Departament de Dret Privat
Molinero Egea, Maria Amalia Directora del Departament deBiologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
Suplent: Pérez Hernández, José Francisco Director del Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Bernabeu Tamayo, M. Dolors Directora del Departament d'Infermeria
Suplent: De la Osa Chaparro, Núria Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Gabarrell Durany, Xavier Director de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Suplent: Giraldo Arjonilla, Jesús Director de l'Institut de Neurociències (INc)
Membres elegits pel Claustre
Anduiza Perea, Eva Professora del sector A
Baeza Labat, Juan Antonio Professora del sector A
Perceval Verde, José María Professor del sector A
Lloret Maya, Francisco Professor del sector A
Sorribes Gomis, Joan Professor del sector A
Vendrell Roca, Josep Professora del sector A
Ysàs Solanes, Pere Professor del sector A
Padrós Castells, Marta Professora del sector B
Verge Mestre, Xavier Professor del sector B
Vacant Professor del sector B
Vacant Professor del sector B
Vacant Professor del sector B
Amat Sorando, Roser Estudiant
Coll Camps, Ivet Estudiant
Garcia Castellarnau,Clara Estudiant
Rodriguez Calado, Sergi Estudiant de doctorat
Roger i Anglada, Laura               Estudiant
Satoca Figueras, Berta           Estudiant
Castaños Moreno, Ernesto Personal d'Administració i Serveis
Pompas Alcaraz, Andreu Personal d'Administració i Serveis
Membres elegits pel Consell Social
Masfurroll Lacambra, Gabriel President del Consell Social
Nadal Vicens, Tania Representant del Consell Social
Serra Pagès, Mariona Representant del Consell Social
Amb veu i sense vot
Capilla Vidal, Gabriel Cap del Gabinet Jurídic