La UAB en xifres

La UAB en xifres

105 titulacions de grau (2019-2020)

141 programes de màster universitari (2019-2020)

68 programes de doctorat (2019-2020)

25.924 estudiants de grau (24.166 equivalents a temps complet) (2018-2019)

2.992 estudiants de màster universitari (2018-2019)

4.832 estudiants de doctorat (2018-2019)

36,5% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2018-2019)

19,8% de titulats han fet estades a l'estranger (2017-2018)

25% de programes de màster en anglès (2018-2019)