La UAB en xifres

La UAB en xifres

93 titulacions de grau (2018-2019)

127 programes de màster universitari (2018-2019)

68 programes de doctorat (2018-2019)

25.682 estudiants de grau (23.941 equivalents a temps complet) (2017-2018)

3.072 estudiants de màster universitari (2017-2018)

4.604 estudiants de doctorat (2017-2018)

36,9% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2017-2018)

17,8% de titulats han fet estades a l'estranger (2016-2017)

25% de programes de màster en anglès (2016-2017)