Responsabilitat social universitària

Imatge de la UAB

El Pla director de la UAB per al període 2013-2015 recull entre els seus objectius implementar i transparentar mesures de responsabilitat social universitària (RSU) i liderar accions conjuntes d’RSU amb altres institucions universitàries.

La UAB té com a objectiu facilitar la seva integració en el seu territori d’influència i en la societat en general, assumint els principis de la responsabilitat social de l'organització i, concretament, consolidar i incrementar el compromís social. Amb la incorporació de la responsabilitat social en la governança de la Universitat, es pretén aplicar una política amb criteris de sostenibilitat en l'acompliment de les diverses funcions de la Universitat, amb l'objectiu d'aconseguir una gestió èticament responsable.