La UAB en xifres

Recull de les dades més significatives de la UAB.
 

Docència

93 titulacions de grau (2018-2019)

127 programes de màster universitari (2018-2019)

140 programes de màster propi (2016-2017)

272 diplomes de postgrau i cursos d'especialització (2016-2017)

25.682 estudiants de grau (23.941 equivalents a temps complet) (2017-2018)

3.072 estudiants de màster universitari (2017-2018)

2.643 estudiants de màster propi (2016-2017)

3.803 estudiants de diplomes de postgrau i de cursos d'especialització (2016-2017)

6.584 estudiants de grau de nou accés (2017-2018)

2.464 estudiants de màster universitari de nou accés (2017-2018)

4.873 titulats de grau (2016-2017)

2.122 titulats de màster universitari (2016-2017)

5.321 estudiants de grau en centres adscrits (2017-2018)

719 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2017-2018)

1.324 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2017-2018)

525 estudiants de màster universitari de nou accés en centres adscrits (2017-2018)

1.087 titulats de grau en centres adscrits (2016-2017)

489 titulats de màster universitari en centres adscrits (2016-2017)

29 Cursos MOOC a Coursera (2017-2018)

130.125 Estudiants de cursos MOOC (2017-2018)

84% Taxa de rendiment de grau (2016-2017)

92% Taxa d'ocupació (AQU 2017)

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2018-2019)

19 doctorats industrials (2017)

4.604 estudiants de doctorat (2017-2018)

994 tesis doctorals llegides (2016-2017)

59 projectes de recerca internacionals (2017)

252 projectes de recerca nacionals (2016)

677 convenis de recerca (2017)

4 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per a la UAB i l'Esfera UAB-CEI

64 patents sol·licitades (2017)

10 Noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals 5 spin-off (2017)

70% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2017)

584 investigadors en formació (2017)

25,3% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2016)

4.287 articles publicats (2017, Clarivate Analitics WOK)

Internacionalització

1.383 estudiants estrangers de grau (2017-2018)

5,4% d'estudiants estrangers de grau (2017-2018)

1.158 estudiants estrangers de màster universitari (2017-2018)

37,7% d'estudiants estrangers de màster universitari (2017-2018)

1.050 estudiants estrangers de màster propi (2016-2017)

39,7% d'estudiants estrangers de màster propi (2016-2017)

1.651 estudiants estrangers de doctorat (2017-2018)

36% d'estudiants estrangers de doctorat (2017-2018)

1.312 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2017-2018)

17,8% de titulats han fet estades a l'estranger (2016-2017)

1.376 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2017-2018)

3.237 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2017-2018)

254 docents i investigadors estrangers (2017)

6,6% de personal docent i investigador estranger (2017)

25% de programes de màster en anglès (2016-2017)

8 màsters i doctorats Erasmus Mundus (2016-2017)

43,7% d'articles en col·laboració internacional (Scimago SIR 2015)

Organització

3.851 docents i investigadors totals (2017)

2.702 docents i investigadors equivalents a temps complet (2017)

1.493 docents i investigadors permanents totals (2017)

2.315 membres del personal d'administració i serveis (2017)

13 centres docents propis

16 centres docents adscrits

57 departaments

264 grups de recerca consolidats (2016)

25 centres d'estudis i de recerca

8 instituts de recerca propis

35 instituts de recerca vinculats

6 serveis generals de suport a la comunitat universitària

63 serveis de suport a la recerca i a la transferència

Pressupost i finançament

316,52 M¤ pressupost liquidat despeses (2017)

62% subvenció pública respecte del pressupost total (2015)

70,7 M¤ recursos totals per a la recerca i la transferència (2017)

41,14 M¤ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2017)

38% de finançament competitiu procedent de convocatòries internacionals (2017)

30,08 M¤ convenis de recerca i prestació de serveis (2017)

25,78 M¤ finançament rebut en convocatòries nacionals (2017)

15,58 M¤ finançament rebut en convocatòries internacionals (2017)
Per a més informació consulteu el web Dades del curs 2017-2018.