La UAB en xifres

Recull de les dades més significatives de la UAB.
 

Docència

105 titulacions de grau (2019-2020)

141 programes de màster universitari (2019-2020)

133 programes de màster propi (2018-2019)

297 diplomes i cursos de postgrau (2018-2019)

25.924 estudiants de grau (24.166 equivalents a temps complet) (2018-2019)

2.992 estudiants de màster universitari (2018-2019)

2.094 estudiants de màster propi (2018-2019)

3.681 estudiants de diplomes i cursos de postgrau (2018-2019)

6.957 estudiants de grau de nou accés (2018-2019)

2.314 estudiants de màster universitari de nou accés (2018-2019)

4.663 titulats de grau (2017-2018)

2.110 titulats de màster universitari (2017-2018)

4.924 estudiants de grau en centres adscrits (2018-2019)

797 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2018-2019)

1.236 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2018-2019)

586 estudiants de màster universitari de nou accés en centres adscrits (2018-2019)

1.191 titulats de grau en centres adscrits (2017-2018)

478 titulats de màster universitari en centres adscrits (2017-2018)

43 Cursos MOOC a Coursera (2018-2019)

524.569 Inscrits als cursos MOOC (2018-2019)

85% Taxa de rendiment de grau (2017-2018)

92% Taxa d'ocupació (AQU 2017)

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2019-2020)

13 doctorats industrials (2018)

4.832 estudiants de doctorat (2018-2019)

541 tesis doctorals llegides (2017-2018)

44 projectes de recerca internacionals (2018)

288 projectes de recerca nacionals (2018)

6 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2018-2019)

4.568 articles publicats (2018, Clarivate Analytics WoS)

569 investigadors en formació (2018)

606 convenis de recerca (2018)

35 patents sol·licitades (2018)

4 Noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals una spin-off (2018)

72% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2018)

24,7% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2018)

78,9 M¤ recursos totals per a la recerca i la transferència (2018)

55,42 M¤ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2018)

23,47 M¤ convenis de recerca i prestació de serveis (2018)

Internacionalització

1.415 estudiants estrangers de grau (2018-2019)

5,5% d'estudiants estrangers de grau (2018-2019)

1.100 estudiants estrangers de màster universitari (2018-2019)

36,8% d'estudiants estrangers de màster universitari (2018-2019)

817 estudiants estrangers de màster propi (2018-2019)

39,0% d'estudiants estrangers de màster propi (2018-2019)

1.755 estudiants estrangers de doctorat (2018-2019)

36,3% d'estudiants estrangers de doctorat (2018-2019)

1.376 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2018-2019)

19,8% de titulats han fet estades a l'estranger (2017-2018)

1.459 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2018-2019)

2.893 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2018-2019)

256 docents i investigadors estrangers (2018)

6,6% de personal docent i investigador estranger (2018)

25% de programes de màster en anglès (2018-2019)

9 màsters i doctorats Erasmus Mundus (2019-2020)

49,0% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2019)

Organització

3.868 docents i investigadors totals (2018)

2.666 docents i investigadors equivalents a temps complet (2018)

1.448 docents i investigadors permanents totals (2018)

2.275 membres del personal d'administració i serveis (2018)

13 centres docents propis

13 centres docents adscrits

57 departaments

205 grups de recerca consolidats (2018)

25 centres d'estudis i de recerca

8 instituts de recerca propis

35 instituts de recerca vinculats

7 serveis generals de suport a la comunitat universitària

60 serveis de suport a la recerca i a la transferència

1 serveis de suport a la docència

Pressupost i finançament

319,74 M¤ pressupost liquidat de despeses (2018)

56% subvenció pública respecte del pressupost total (2018)
Per a més informació consulteu el web Dades del curs 2018-2019.