Audiències del Comitè d'Avaluació Extern per a la reacreditació de Màsters

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Durant els propers dies, 16, 17 i 18 de setembre, la Facultat rep la visita virtual del Comitè d’Avaluació Extern (CAE) amb l’objectiu de reacreditar tres màsters:  MU en Estudis Anglesos; MU en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals; i MU en Prehistòria, Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.

15/09/2020

Els MU en Estudis Anglesos; MU en Estudis de Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals; i MU en Prehistòria, Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana ja van ser acreditats favorablement el 2015. El procés de seguiment (PC07 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions) i d’acreditació (PC10 Acreditació de titulacions oficials) segueixen els procediments establerts pel SGIQ de la Facultat.   

Podeu consultar l’autoinforme de reacreditació en aquest enllaç.

Podeu consultar l’agenda de les audiències del CAE amb PDI, PAS, estudiantat i ocupadors/es en aquest enllaç.  

AQU Catalunya posa a disposició de la comunitat universitària del centre el correu electrònic corporatiu acreditacio@aqu.cat per tal que les persones interessades puguin compartir els seus comentaris sobre els màsters que se sotmeten a reacreditació.

 

Notícies relacionades

Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia i Lletres

Convocatòria de Junta Permanent

El degà convoca als membres de la Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres a una reunió virtual el proper 3 de desembre a les 15:30h.

 

 

Totes les notícies