Viu a la UAB

L'espai de la rectora 

Benvolgudes amigues, benvolguts amics,

En nom de la comunitat universitària, us dono la benvinguda a la Universitat Autònoma de Barcelona, una universitat amb 50 anys d'història acadèmica. La docència i la recerca han estat i són els eixos centrals de la nostra universitat, que coopera en la generació de coneixement i aporta eines per contribuir en la construcció del present i el futur de la nostra societat.

Així, la UAB actua com a motor impulsor de la societat, ja que entenem que el desenvolupament d’un país depèn en gran mesura de l'educació. Per aquesta raó, la nostra universitat té, com a objectiu central, treballar per la construcció de societats avançades en termes d'educació, cultura, riquesa i prosperitat i, sobretot, en la consolidació dels drets i les llibertats. Es tracta d'una institució que participa en el procés de construcció d'un projecte de país en què el coneixement es posa al servei de les necessitats i de l'exercici dels drets de la ciutadania, i que alhora potencia que les interaccions entre els seus membres es duguin a terme amb justícia i equitat.

Aquesta universitat aposta per una educació que promogui l'apoderament de l’estudiant, en la qual els espais acadèmics, amb participació del professorat, siguin concebuts com a espais generadors de consciència crítica, de contestació i de pronunciaments de transformació, i propulsors de persones protagonistes del seu futur.

La trajectòria de la UAB és resultat d’un ADN en el qual hi ha inscrits els valors d’una institució pública que es manifesta defensora dels drets i els deures socials, amb un marcat sentit democràtic, arrelada al territori, amb un nivell acadèmic d'excel·lència i amb capacitat d’innovació i recerca d’alta qualitat.

És una universitat que, fent honor a aquest ADN d’universitat pública de qualitat, ha desenvolupat graus i postgraus en diferents àmbits del coneixement (humanitats, ciències socials, ciències pures, biociències, enginyeries, ciències de la salut). Totes les nostres titulacions estan adaptades a l'espai europeu d’educació superior i abasten més de 80 graus i més de 130 programes de màster i postgrau, que ofereixen a l'estudiant una formació avançada, orientada tant a l'especialització professional com a la iniciació a la recerca en tots els àmbits del coneixement, apostant per la internacionalització i el caràcter professionalitzador.

Per la qualitat docent, la recerca d'excel·lència i un bon nivell de transferència tecnològica i del coneixement, la UAB s'ha consolidat com una de les primeres institucions universitàries de l’Estat espanyol i assoleix posicions molt significades en els rànquings internacionals, fets que la configuren com una de les millors institucions generadores i transmissores del coneixement de Catalunya, d’Espanya i del món.

Els membres d'aquesta universitat treballem per impulsar una institució on les persones són el centre de les decisions que es prenen. Gestionem la UAB amb les persones i per a les persones, i fem de la transparència, la participació i el diàleg la base per a la presa de decisions. I aquestes decisions s'integren en un projecte universitari comú i compartit per tots, en el qual ningú se senti exclòs.

Espero que la vostra estada a la UAB us aporti l'orgull de pertinença en aquesta institució i que us permeti un desenvolupament integral com a persones i com a professionals.


Margarita Arboix
Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona