Estudiants

Actualitat Estudiants

Enquestes d'avaluació docent

Enquestes d'avaluació del primer semestre

Les enquestes d'avaluació del primer semestre del curs 2019-2020 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures / mòduls es poden respondre fins al 13 de gener de 2020. Es fa una crida a l'alumnat, ja que la seva col·laboració és important per poder identificar accions de millora.