Actualitat Estudiar

Enquestes d'avaluació docent

Enquestes d'avaluació del primer semestre

El termini per respondre les enquestes d'avaluació del primer semestre del curs 2019-2020 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures / mòduls s'ha ampliat i es podran respondre fins al 31 de gener de 2020. Es fa una crida a l'alumnat, ja que la seva col·laboració és important per poder identificar accions de millora.

Exposició fotografies Dpt. Infermeria

Exposició fotogràfica "Sentir y crear para cuidar"

Fins el 31 de gener, la Facultat de Medicina acull un recull de 51 imatges reflexives sobre empatia i VIH elaborades per 17 estudiants de primer curs del Grau en Infermeria, al vestíbul de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina.

Imatge UNIVERSIA