Assignatures en anglès

Assignatures de grau en anglès pel curs acadèmic actual

Consulteu l'oferta d'assignatures en anglès, per àmbit d'estudi. Per a informació detallada, actualitzacions i disponibilitat de grups, contacteu amb la Facultat o Escola.

Arqueologia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100010 Introducció a l'antropologia social i cultural 6 CAT ENG
1r curs 1r 100276 Lectura de la imatge artística 6 CAT ENG
1r curs 2n 100219 Grans temes de la filosofia 6 CAT
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
3r curs 1r 100715 Arqueologia Quantitativa 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Estudis Anglesos

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6 CAT ENG
1r curs 1r 100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 6 CAT ENG
1r curs 1r 100228 Introducció a la lingüística 6 CAT
1r curs 2n 100219 Grans temes de la filosofia 6 CAT
1r curs 2n 100218 Grans temes de la història 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 100270 Literatura Anglesa del Segle XX 6 CAT ENG
1r curs Anual 103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 12 CAT ENG
2n curs 1r 100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 6 CAT ENG
2n curs 1r 100225 Gramàtica Anglesa 6 CAT ENG
2n curs 1r 100191 Història i Cultura dels Estats Units 6 CAT ENG
2n curs 1r 100246 Literatura Victoriana 6 CAT ENG
2n curs 1r 100234 Ús de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
2n curs 2n 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6 CAT ENG
2n curs 2n 100248 Literatura Nord-Americana del Segle XIX 6 CAT ENG
2n curs 2n 100250 Literatura del Romanticisme Anglès 6 CAT ENG
2n curs 2n 100223 Sintaxi Anglesa 6 CAT ENG
2n curs 2n 100233 Ús de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100199 Adquisició de la llengua anglesa 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100230 Anàlisi filològica de textos 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100229 Canvi i variació lingüística 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100260 Factors individuals en l'aprenentatge 6 CAT ENG
3r curs No especificat 103987 Fonètica Anglesa Avançada 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100238 Literatura anglesa contemporània 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100235 Literatura i cultura d'Irlanda 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100259 Metodologia de l'ensenyament 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100268 Poesia en anglès 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100216 Pràctiques externes 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100266 Shakespeare i el seu temps 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100188 Sintaxi anglesa avançada 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100197 Sociolingüística anglesa 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100265 Teatre en anglès 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100213 Ús i estratègies de la comunicació intercultural 6 CAT ENG
3r curs 1r 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
3r curs 1r 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6 CAT ENG
3r curs 1r 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 CAT ENG
3r curs 1r 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6 CAT ENG
3r curs 2n 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
3r curs 2n 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 6 CAT ENG
3r curs 2n 100224 Llengua Comparada 6 CAT ENG
3r curs 2n 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100199 Adquisició de la llengua anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100230 Anàlisi filològica de textos 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100229 Canvi i variació lingüística 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100260 Factors individuals en l'aprenentatge 6 CAT ENG
4t curs No especificat 103987 Fonètica Anglesa Avançada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100238 Literatura anglesa contemporània 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100235 Literatura i cultura d'Irlanda 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100259 Metodologia de l'ensenyament 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100268 Poesia en anglès 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100216 Pràctiques externes 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100266 Shakespeare i el seu temps 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100188 Sintaxi anglesa avançada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100197 Sociolingüística anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100265 Teatre en anglès 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100251 Treball de fi de grau 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100213 Ús i estratègies de la comunicació intercultural 6 CAT ENG

Estudis Clàssics

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 2n 100219 Grans temes de la filosofia 6 CAT
1r curs 2n 100218 Grans temes de la història 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 100228 Introducció a la lingüística 6 CAT
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Estudis Francesos

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 2n 100228 Introducció a la lingüística 6 CAT
3r curs No especificat 103366 Novel·la Romànica Medieval 6 CAT
4t curs No especificat 103366 Novel·la Romànica Medieval 6 CAT

Estudis d'Anglès i Català

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6 CAT ENG
1r curs 1r 100228 Introducció a la lingüística 6 CAT
1r curs 2n 100270 Literatura Anglesa del Segle XX 6 CAT ENG
1r curs Anual 103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 12 CAT ENG
2n curs 1r 100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 6 CAT ENG
2n curs 1r 100234 Ús de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
2n curs 2n 100250 Literatura del Romanticisme Anglès 6 CAT ENG
2n curs 2n 100233 Ús de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
2n curs Anual 100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 CAT ENG
3r curs No especificat 103517 Pràctiques Externes 6 CAT
3r curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6 CAT ENG
3r curs 1r 100191 Història i Cultura dels Estats Units 6 CAT ENG
3r curs 1r 100246 Literatura Victoriana 6 CAT ENG
3r curs 2n 100248 Literatura Nord-Americana del Segle XIX 6 CAT ENG
3r curs 2n 100223 Sintaxi Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 103517 Pràctiques Externes 6 CAT
4t curs No especificat 103516 Treball de Final de Grau 6 CAT
4t curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6 CAT ENG

Estudis d'Anglès i Espanyol

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6 CAT ENG
1r curs 1r 100228 Introducció a la lingüística 6 CAT
1r curs 2n 100270 Literatura Anglesa del Segle XX 6 CAT ENG
1r curs Anual 103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 12 CAT ENG
2n curs 1r 100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 6 CAT ENG
2n curs 1r 100234 Ús de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
2n curs 2n 100250 Literatura del Romanticisme Anglès 6 CAT ENG
2n curs 2n 100233 Ús de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
2n curs Anual 100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 CAT ENG
3r curs No especificat 103511 Pràctiques Externes 6 CAT
3r curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6 CAT ENG
3r curs 1r 100191 Història i Cultura dels Estats Units 6 CAT ENG
3r curs 1r 100246 Literatura Victoriana 6 CAT ENG
3r curs 2n 100248 Literatura Nord-Americana del Segle XIX 6 CAT ENG
3r curs 2n 100223 Sintaxi Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 103511 Pràctiques Externes 6 CAT
4t curs No especificat 103510 Treball de Fi de Grau 6 CAT
4t curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6 CAT ENG

Estudis d'Anglès i Francès

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6 CAT ENG
1r curs 1r 100228 Introducció a la lingüística 6 CAT
1r curs 2n 100270 Literatura Anglesa del Segle XX 6 CAT ENG
1r curs Anual 103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 12 CAT ENG
2n curs 1r 100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 6 CAT ENG
2n curs 1r 100234 Ús de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
2n curs 2n 100250 Literatura del Romanticisme Anglès 6 CAT ENG
2n curs 2n 100233 Ús de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
2n curs Anual 100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6 CAT ENG
3r curs No especificat 103366 Novel·la Romànica Medieval 6 CAT
3r curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 CAT ENG
3r curs No especificat 103399 Pràctiques Externes 6 CAT
3r curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6 CAT ENG
3r curs 1r 100191 Història i Cultura dels Estats Units 6 CAT ENG
3r curs 1r 100246 Literatura Victoriana 6 CAT ENG
3r curs 2n 100248 Literatura Nord-Americana del Segle XIX 6 CAT ENG
3r curs 2n 100223 Sintaxi Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 103366 Novel·la Romànica Medieval 6 CAT
4t curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 103399 Pràctiques Externes 6 CAT
4t curs No especificat 103396 Treball de Final de Grau 6 CAT
4t curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6 CAT ENG

Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6 CAT ENG
1r curs 2n 100228 Introducció a la lingüística 6 CAT
1r curs 2n 100270 Literatura Anglesa del Segle XX 6 CAT ENG
1r curs Anual 103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 12 CAT ENG
2n curs 1r 100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 6 CAT ENG
2n curs 1r 100234 Ús de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
2n curs 2n 100250 Literatura del Romanticisme Anglès 6 CAT ENG
2n curs 2n 100233 Ús de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
2n curs Anual 100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 CAT ENG
3r curs No especificat 103509 Pràctiques Externes 6 CAT
3r curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6 CAT ENG
3r curs 1r 100191 Història i Cultura dels Estats Units 6 CAT ENG
3r curs 1r 100246 Literatura Victoriana 6 CAT ENG
3r curs 2n 100248 Literatura Nord-Americana del Segle XIX 6 CAT ENG
3r curs 2n 100223 Sintaxi Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100225 Gramàtica Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100193 Història de la Llengua Anglesa I 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100192 Història de la Llengua Anglesa II 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100247 Literatura Nord-Americana Moderna 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100224 Llengua Comparada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 CAT ENG
4t curs No especificat 103509 Pràctiques Externes 6 CAT
4t curs No especificat 103508 Treball de Final de Grau 6 CAT
4t curs No especificat 100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 6 CAT ENG

Estudis d'Àsia Oriental

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 101522 Geografia d'Àsia 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 101532 Economia aplicada de l'Àsia Oriental 6 CAT ENG SPA

Estudis de Català i Espanyol

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100228 Introducció a la lingüística 6 CAT
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Filosofia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100218 Grans temes de la història 6 CAT ENG SPA
1r curs 1r 100276 Lectura de la imatge artística 6 CAT ENG
1r curs 2n 100010 Introducció a l'antropologia social i cultural 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Història

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100219 Grans temes de la filosofia 6 CAT
1r curs 1r 100333 Visions geogràfiques del món 6 CAT ENG
1r curs 2n 100010 Introducció a l'antropologia social i cultural 6 CAT ENG
1r curs 2n 100276 Lectura de la imatge artística 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Història de l'Art

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100541 Iconografia 6 CAT ENG
1r curs 1r 100010 Introducció a l'antropologia social i cultural 6 CAT ENG
1r curs 2n 100218 Grans temes de la història 6 CAT ENG SPA
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
3r curs 2n 100563 Art bizantí 6 CAT ENG
3r curs 2n 100561 Art gòtic 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Humanitats

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100276 Lectura de la imatge artística 6 CAT ENG
1r curs 1r 103575 Llengua Estrangera I (Alemany) 6 CAT
1r curs 2n 100010 Introducció a l'antropologia social i cultural 6 CAT ENG
1r curs 2n 103570 Llengua Estrangera II (Anglès) 6 CAT ENG
1r curs 2n 100333 Visions geogràfiques del món 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Llengua i Literatura Espanyoles

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100219 Grans temes de la filosofia 6 CAT
1r curs 2n 100218 Grans temes de la història 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 100228 Introducció a la lingüística 6 CAT
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Llengua i literatura catalanes

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 2n 100219 Grans temes de la filosofia 6 CAT
1r curs 2n 100218 Grans temes de la història 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 100228 Introducció a la lingüística 6 CAT
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Musicologia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100219 Grans temes de la filosofia 6 CAT
1r curs 1r 100218 Grans temes de la història 6 CAT ENG SPA
1r curs 1r 100010 Introducció a l'antropologia social i cultural 6 CAT ENG
1r curs 2n 100276 Lectura de la imatge artística 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Traducció i Interpretació

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 101480 Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (anglès) 6 CAT SPA
1r curs 2n 101477 Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (anglès) 6 CAT SPA
3r curs 1r 101449 Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació B (anglès) 6 CAT
3r curs 1r 101516 Tecnologies de la traducció i la interpretació 3 CAT SPA
3r curs 2n 101316 Traducció inversa (castellà-anglès) 6 CAT SPA
4t curs No especificat 101310 Traducció inversa especialitzada (castellà-anglès) 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 101307 Traducció inversa especialitzada (català-anglès) 6 CAT SPA

Biologia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs No especificat 100756 Immunologia de les malalties infeccioses 6 CAT ENG SPA

Bioquímica

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs No especificat 100863 Biologia molecular del càncer 6 CAT ENG SPA

Biotecnologia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs No especificat 100930 Teràpia gènica i cel·lular 6 CAT ENG SPA

Ciències Ambientals

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 102805 Medi Ambient i Societat 9 CAT ENG

Física

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
3r curs 2n 100164 Introducció a la Fotònica 5 CAT ENG
4t curs 1r 100171 Mecànica Quàntica 6 CAT ENG
4t curs 1r 100172 Mecànica Teòrica i Sistemes no Lineals 6 CAT
4t curs 1r 100180 Òptica Quàntica 6 CAT ENG
4t curs 2n 103947 Física d'Altes Energies 6 CAT ENG
4t curs 2n 100178 Mecànica Quàntica Avançada 6 CAT ENG
4t curs 2n 103946 Relativitat General i Cosmologia 6 CAT ENG

Genètica

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs No especificat 101958 Pràctiques externes 12 CAT ENG SPA

Microbiologia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
2n curs 2n 101002 Virologia 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 101007 Immunologia de les malalties infeccioses 6 CAT ENG SPA

Nanociència i Nanotecnologia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
3r curs 2n 103289 Dispositius Electrònics 5 CAT
3r curs 2n 103288 Estat Sòlid 7 CAT

Química

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
2n curs 2n 102531 Espectroscòpia 6 CAT ENG
3r curs 1r 102532 Determinació Estructural 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102510 Materials Polimèrics i Biomaterials 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102520 Metalls en Biologia i Medicina 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102497 Química Ambiental i Sostenibilitat 6 CAT ENG

Administració i Direcció d'Empreses

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 102340 Dret 6 CAT ENG SPA
1r curs 1r 102343 Economia de l'Empresa I 6 CAT ENG SPA
1r curs 1r 102330 Història Econòmica Mundial 6 CAT ENG SPA
1r curs 1r 102341 Introducció a l'Economia 6 CAT ENG SPA
1r curs 1r 102345 Matemàtiques I 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 102387 Economia Internacional 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 102386 Estadística I 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 104675 Fonaments de Màrqueting 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 102366 Introducció a la Comptabilitat 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 102344 Matemàtiques II 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102376 Anàlisi dels Estats Financers 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102374 Comptabilitat de Costos 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102320 Economia Espanyola 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102385 Estadística II 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102337 Microeconomia I 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102342 Recursos Humans 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102371 Comptabilitat Financera 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102308 Econometria I 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102384 Macroeconomia I 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102336 Microeconomia II 6 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102364 Creació d'Empreses 6 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102363 Direcció Estratègica I 6 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102329 Finances I 6 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102353 Màrqueting I 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102362 Direcció Estratègica II 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102393 Direcció d'Operacions I 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102311 Economia de l'Empresa II 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102328 Finances II 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102355 Investigació Comercial I 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102352 Màrqueting II 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102312 Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102324 Comerç Exterior 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102373 Comptabilitat de Gestió 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102372 Comptabilitat de Societats 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102369 Control Econòmic i de Gestió 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102392 Direcció d'Operacions II 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102381 Dret del Treball 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102307 Econometria II 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102302 Economia Sectorial 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102339 Economia de la Informació 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102454 Economia del Sector Públic 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102321 Economia del Treball 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102368 Fiscalitat 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102356 Gestió de la Distribució 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102315 Història Econòmica Contemporània 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102314 Història Econòmica d'Espanya 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102482 Integració Econòmica 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102354 Investigació Comercial II 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102383 Macroeconomia II 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102382 Macroeconomia III 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102327 Mercats de Capitals 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102335 Microeconomia III 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102334 Organització Industrial 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102468 Política Econòmica 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 103962 Pràctiques Externes 18 CAT ENG
4t curs No especificat 102389 Sistemes d'Informació 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102303 Sociologia General 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102477 Teoria de Jocs 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102331 Treball de Final de Grau 12 CAT ENG SPA

Antropologia Social i Cultural

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100218 Grans temes de la història 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 100219 Grans temes de la filosofia 6 CAT
1r curs 2n 100333 Visions geogràfiques del món 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG

Ciència política i gestió pública

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs Anual 101106 Anglès per a les ciències socials 12 CAT ENG SPA
2n curs Anual 101118 Pensament polític 12 CAT
3r curs 1r 101081 Política comparada I 6 CAT
3r curs 1r 101090 Sistema internacional contemporani 6 CAT ENG
3r curs 2n 101086 Economia i comerç internacional 6 CAT ENG
3r curs 2n 101084 Política econòmica i economia del sector públic 6 CAT
3r curs 2n 101094 Política exterior espanyola 6 CAT ENG
3r curs 2n 101093 Política internacional europea 6 CAT ENG
4t curs No especificat 101086 Economia i comerç internacional 6 CAT ENG
4t curs No especificat 101094 Política exterior espanyola 6 CAT ENG
4t curs No especificat 101093 Política internacional europea 6 CAT ENG

Comptabilitat i Finances

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 2n 102143 Economia Internacional 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102114 Estadística II 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102118 Macroeconomia 6 CAT SPA
2n curs 2n 102138 Màrqueting 6 CAT ENG SPA

Comunicació Audiovisual

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
3r curs No especificat 103048 Teoria i Anàlisi de la Televisió 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 103033 Tècniques de Realització Interactiva 6 CAT ENG SPA

Criminologia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100472 Llenguatge criminològic 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 103952 Criminologia Comparada 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 100461 Penologia comparada 6 CAT ENG SPA
4t curs Anual 100463 Treball de Final de Grau 12 CAT ENG SPA

Dret

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs No especificat 102282 Bioètica 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102261 Dret del Comerç Internacional 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102227 Dret del Medi Ambient 6 CAT ENG
4t curs No especificat 102280 Gènere i Dret 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102258 Institucionalització del Sistema Internacional 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102257 La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europea 6 CAT ENG SPA

Economia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 102340 Dret 6 CAT ENG SPA
1r curs 1r 102343 Economia de l'Empresa I 6 CAT ENG SPA
1r curs 1r 102330 Història Econòmica Mundial 6 CAT ENG SPA
1r curs 1r 102341 Introducció a l'Economia 6 CAT ENG SPA
1r curs 1r 102345 Matemàtiques I 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 102387 Economia Internacional 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 102386 Estadística I 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 102314 Història Econòmica d'Espanya 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 102366 Introducció a la Comptabilitat 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 102344 Matemàtiques II 6 CAT ENG SPA
2n curs No especificat 102381 Dret del Treball 6 CAT ENG SPA
2n curs No especificat 102389 Sistemes d'Informació 6 CAT ENG SPA
2n curs No especificat 102303 Sociologia General 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102376 Anàlisi dels Estats Financers 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102320 Economia Espanyola 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102385 Estadística II 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102337 Microeconomia I 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102308 Econometria I 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102302 Economia Sectorial 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102454 Economia del Sector Públic 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102482 Integració Econòmica 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102384 Macroeconomia I 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102336 Microeconomia II 6 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102307 Econometria II 6 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102311 Economia de l'Empresa II 6 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102329 Finances I 6 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102383 Macroeconomia II 6 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102335 Microeconomia III 6 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102468 Política Econòmica 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102312 Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102475 Comerç Internacional 6 CAT ENG
3r curs 2n 102374 Comptabilitat de Costos 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102369 Control Econòmic i de Gestió 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102364 Creació d'Empreses 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102470 Desenvolupament Econòmic 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102363 Direcció Estratègica I 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102362 Direcció Estratègica II 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102381 Dret del Treball 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102302 Economia Sectorial 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102311 Economia de l'Empresa II 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102339 Economia de la Informació 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102472 Economia del Medi Ambient 6 CAT ENG
3r curs 2n 102454 Economia del Sector Públic 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102321 Economia del Treball 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102328 Finances II 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102315 Història Econòmica Contemporània 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102481 Integració Econòmica Europea 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102382 Macroeconomia III 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102327 Mercats de Capitals 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102353 Màrqueting I 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102352 Màrqueting II 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102334 Organització Industrial 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102342 Recursos Humans 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102389 Sistemes d'Informació 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102303 Sociologia General 6 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102477 Teoria de Jocs 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102312 Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102475 Comerç Internacional 6 CAT ENG
4t curs No especificat 102374 Comptabilitat de Costos 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102369 Control Econòmic i de Gestió 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102364 Creació d'Empreses 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102470 Desenvolupament Econòmic 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102363 Direcció Estratègica I 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102362 Direcció Estratègica II 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102381 Dret del Treball 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102311 Economia de l'Empresa II 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102339 Economia de la Informació 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102472 Economia del Medi Ambient 6 CAT ENG
4t curs No especificat 102321 Economia del Treball 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102328 Finances II 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102481 Integració Econòmica Europea 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102327 Mercats de Capitals 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102353 Màrqueting I 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102352 Màrqueting II 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102334 Organització Industrial 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102467 Polítiques Econòmiques Específiques 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 103962 Pràctiques Externes 18 CAT ENG
4t curs No especificat 102342 Recursos Humans 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102389 Sistemes d'Informació 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102303 Sociologia General 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102461 Treball de Final de Grau 12 CAT ENG SPA

Educació Infantil

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs Anual 101644 Educació i contextos educatius 12 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102011 Teories i pràctiques contemporànies en educació 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 102010 La llengua estrangera en educació infantil 6 CAT ENG SPA

Educació Primària

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 102011 Teories i pràctiques contemporànies en educació 6 CAT ENG SPA
1r curs 2n 102055 Matemàtiques per a mestres 6 CAT ENG SPA
1r curs Anual 101644 Educació i contextos educatius 12 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102085 Aprenentatge i desenvolupament I 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102069 Context social i gestió escolar 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102068 Didàctica i desenvolupament curricular 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102061 Aprenentatge de les matemàtiques i currículum 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102052 Educació física en l'educació primària 5 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102065 Pràcticum I 6 CAT ENG SPA
2n curs Anual 102036 Educació musical i visual 9 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102084 Aprenentatge i desenvolupament II 4 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102089 Didàctica de les ciències experimentals 5 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102051 Educació física i la seva didàctica I 4 CAT ENG SPA
3r curs 1r 102059 Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques 5 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102042 Didàctica de les ciències socials 5 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102083 Diferències i inclusió 5 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102067 Planificació, investigació i innovació 3 CAT ENG SPA
3r curs 2n 102073 Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme 5 CAT ENG SPA
3r curs 2n 103702 Pràcticum III 2 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 103578 Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 103580 L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 103581 La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 103579 Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 103582 Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa 6 CAT ENG SPA
4t curs 1r 102062 Pràcticum IV 12 CAT ENG SPA
4t curs 2n 103505 Pràcticum V 12 CAT ENG SPA
4t curs 2n 102047 Treball de fi de grau 6 CAT ENG SPA

Educació social

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs Anual 101644 Educació i contextos educatius 12 CAT ENG SPA

Empresa i Tecnologia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 2n 102143 Economia Internacional 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 102114 Estadística II 6 CAT ENG SPA
2n curs 2n 102141 Història Econòmica 6 CAT SPA
3r curs 1r 102118 Macroeconomia 6 CAT SPA
3r curs 2n 102138 Màrqueting 6 CAT ENG SPA

Geografia i ordenació del territori

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs 1r 100010 Introducció a l'antropologia social i cultural 6 CAT ENG
1r curs 2n 100218 Grans temes de la història 6 CAT ENG SPA
2n curs 1r 101616 Clima i aigües 6 CAT ENG
3r curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
3r curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
3r curs No especificat 101604 Migracions i societat 6 CAT ENG
3r curs 2n 101587 Geografia del canvi global 6 CAT ENG
4t curs No especificat 101587 Geografia del canvi global 6 CAT ENG
4t curs No especificat 100038 Idioma modern I (alemany) 6 CAT
4t curs No especificat 100036 Idioma modern I (anglès) 6 CAT ENG
4t curs No especificat 101604 Migracions i societat 6 CAT ENG

Gestió aeronàutica

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs No especificat 101744 Direcció d'operacions logístiques 6 CAT ENG

Pedagogia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs Anual 101644 Educació i contextos educatius 12 CAT ENG SPA

Periodisme

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
3r curs No especificat 103125 Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica 6 CAT SPA
4t curs No especificat 103083 Periodisme Polític i Parlamentari 6 CAT ENG SPA

Publicitat i Relacions Públiques

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
3r curs 2n 103159 Màrqueting Estratègic i Operatiu 6 CAT SPA
4t curs No especificat 103154 Tècniques de Negociació i Lideratge 6 CAT SPA

Sociologia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
1r curs Anual 101106 Anglès per a les ciències socials 12 CAT ENG SPA
3r curs 1r 101144 El canvi social i la globalització 6 CAT ENG
4t curs No especificat 101159 Política educativa 6 CAT ENG

Ciències Biomèdiques

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs No especificat 101897 Biologia molecular i cel·lular del càncer 6 CAT ENG SPA
4t curs No especificat 101931 Immunologia de les malalties infeccioses 6 CAT ENG SPA

Fisioteràpia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs No especificat 102998 Tractament Fisioterapèutic en Neurologia 6 CAT ENG SPA

Logopèdia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs 2n 103705 Advanced Voice Analysis and Characterization 6 CAT ENG

Medicina

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
2n curs 2n 104103 La Sexualitat Humana 3 CAT SPA
3r curs No especificat 104103 La Sexualitat Humana 3 CAT SPA
4t curs No especificat 104103 La Sexualitat Humana 3 CAT SPA
5e curs No especificat 104103 La Sexualitat Humana 3 CAT SPA
5e curs No especificat 102941 Psiquiatria 6 CAT ENG SPA
6e curs No especificat 104103 La Sexualitat Humana 3 CAT SPA

Psicologia

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs 1r 102587 Evolució del Cervell, la Cognició i la Intel·ligència 6 CAT ENG
4t curs 2n 102597 Intel·ligència i Processos Cognitius 6 CAT ENG

Veterinària

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs Anual 102620 Medicina i Cirurgia d'Èquids 7 CAT
5e curs No especificat 104667 Dermatologia 3 CAT ENG
5e curs Anual 104668 Neurologia 3 CAT
5e curs Anual 104670 Raonament Clínic i Patologia Clínica de Petits Animals 3 CAT

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs No especificat 102733 Disseny de Sistemes Incrustats 6 CAT ENG

Enginyeria Informàtica

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
2n curs 2n 102746 Xarxes 6 CAT
4t curs No especificat 103983 Pràctiques Externes 12 CAT
4t curs No especificat 102748 Treball de Final de Grau 12 CAT
4t curs 1r 102762 Anglès Professional I 6 CAT
4t curs 2n 102761 Anglès Professional II 6 CAT

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Curs Semestre Codi Assignatura Crèdits Guia docent
4t curs No especificat 102701 Projecte Avançat d'Enginyeria 12 CAT
4t curs 2n 102697 Tecnologies d'Accés 6 CAT ENG