Ciències de la salut

Llistat de graus de l'àmbit de coneixement de les ciències de la salut
Grau Codi de preinscripció Places Centre docent
Ciència i Tecnologia dels Aliments 21021 70 Facultat de Veterinària
Ciències Biomèdiques 21010 60 Facultat de Biociències
Facultat de Medicina
Fisioteràpia 21095 80 Facultat de Medicina
Fisioteràpia - Escola adscrita 21033 240 Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat" (centre adscrit)
Infermeria 21044 90 Facultat de Medicina
Infermeria - Escola adscrita (Sant Cugat) 21042 200 Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia "Gimbernat" (centre adscrit)
Infermeria - Escola adscrita (Sant Pau) 21043 85 Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau (centre adscrit)
Infermeria - Escola adscrita (Terrassa) 21041 165 Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional (centre adscrit)
Logopèdia 21048 80 Facultat de Psicologia
Medicina 21079 320 Facultat de Medicina
Medicina - UAB/UPF 91901 60 Facultat de Medicina
Psicologia 21081 360 Facultat de Psicologia
Teràpia Ocupacional - Escola adscrita 21057 80 Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional (centre adscrit)
Veterinària 21083 115 Facultat de Veterinària