Cursos propedèutics

Les accions propedèutiques que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora a la Universitat.

Aquestes accions tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en general en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.

La durada dels cursos és des de 15 a 60 hores, i estan adreçats als i les estudiants que hagin estat admesos a les titulacions de grau el curs 2015-2016, o bé a aquelles persones que s'estiguin preparant per accedir a la universitat. Els cursos es realitzen majoritàriament de l'1 al 15 de setembre, consulta les dates i horaris específics a la facultat.

L'oferta de cursos propedèutics del curs 2018/2019 és la següent:

COMISSIÓ D'AFERS ACADÈMICS DE 22 DE MAIG I 26 de JUNY DE 2018
Centre
Assignatura
Hores
Oferta 18/19
Grups
Ciències
Curs propedèutic de Física per a cientifícs (1)
15
100
1
Ciències
Curs propedèutic de Matemàtiques per a científics (2)
15
30
1
Ciències
Curs propedèutic de Matemàtiques per a físics i matemàtics
20
25
1
Ciències
Curs propedèutic de Química per a científics (1)
15
25-30
1
Ciències Polítiques i Sociologia
Curs propedèutic sobre Mètodes Quantitatius per a estudiants de Grau en Ciència Política i Gestió Pública, ciència Política i Gestió Pública + Dret, estadística Aplicada + Sociologia, Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia, Criminologia i Sociologia
15
60
2
Dret
Introducció a l'argumentació jurídica (oral i escrita)
15
20
1
Economia i Empresa
Curs propedèutic de matemàtiques
30
150
3
Escola d'Enginyeria
Introducció a la programació: llenguatge C
21
50
2
Escola d'Enginyeria
Introducció a la programació: llenguatge Python
21
50
2
Escola d'Enginyeria
Introducció a l'aviació comercial
20
60
1
Escola d'Enginyeria
Tallers d'electricitat i electrònica per a enginyers
14
75
3
Escola d'Enginyeria
Tallers de matemàtiques per a les enginyeries
21
100
4
Filosofia i Lletres
Acció propedèutica d'estudis anglesos: English Academic Skills (3)
25
40-50
2
Filosofia i Lletres
Curs propedèutic als estudis del grau d'història
10
25
1
Traducció i Interpretació
Curs propedèutic d'Idioma B1 Alemany
60
30
1
Traducció i Interpretació
Curs propedèutic d'idioma B1 Anglès
60
30
1
Traducció i Interpretació
Curs propedèutic d'idioma B1 Francès
60
30
1
(1) Acció compartida ente la Facultat de Ciències i Biociències. També s'ofereix als estudiants que comencin Enginyeria Química (2) Acció compartida entre la Facultat de Ciències i Biociències. També s'ofereix als estudiants d'altres àmbits científics
(3) Acció adreçada als estudiants d'Estudis Anglesos i als de Graus combinats amb Estudis Anglesos