Les xifres dels graus de la UAB

105 titulacions de grau (2019-2020)

25.924 estudiants de grau (24.166 equivalents a temps complet) (2018-2019)

1.236 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2018-2019)

4.663 titulats de grau (2017-2018)

4.924 estudiants de grau en centres adscrits (2018-2019)

1.191 titulats de grau en centres adscrits (2017-2018)