Les xifres dels graus de la UAB

93 titulacions de grau (2018-2019)

25.682 estudiants de grau (23.941 equivalents a temps complet) (2017-2018)

1.324 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2017-2018)

4.873 titulats de grau (2016-2017)

5.321 estudiants de grau en centres adscrits (2017-2018)

1.087 titulats de grau en centres adscrits (2016-2017)