Màster oficial en GLOBED - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development (Consorci 19-24)

Aquest màster reuneix un grup destacat d’estudiants internacionals amb l’objectiu de contribuir activament en el camp de la globalització, l’educació i el desenvolupament internacional

L’educació actual és, més que mai, condició necessària per a la inclusió social i el desenvolupament sostenible. Si et compromets a participar directament en el progrés de les polítiques d’educació a tot el món, GLOBED pot ser el teu punt de llançament.

Estudiaràs a la UAB durant el primer semestre i a la Universitat de Glasgow o a la Universitat de Bremen durant el segon semestre. A més, participaràs a l’escola d’hivern organitzada per la Universitat de Xipre.

Amb aquest programa de dos anys també obtindràs experiència gràcies a un període de pràctiques en una de les nostres trenta organitzacions associades, que inclouen organitzacions internacionals, ONG, agències d’ajuda i centres de recerca.

No només es necessiten nous coneixements, sinó també una nova sensibilitat en el camp de l’educació i el desenvolupament. GLOBED proporcionarà la base perquè els professionals treballin en aquest camp amb experiència tècnica i també amb capacitat per ser reflexius i creatius. És el nostre repte!

Amb una subvenció Erasmus+ de la Comissió Europea per al període 2018-2024, el màster segueix les directrius i els procediments europeus per a la garantia de compliment dels estàndards de qualitat.

Sortides professionals

Els professors de GLOBED desenvoluparan estratègies de docència molt focalitzades en les competències que calen per a treballar amb professionalitat. S’elaboraran pautes per al treball de camp i per a les pràctiques per tal de maximitzar l’experiència educativa dels estudiants i d’ajudar-los a crear xarxes de treball per a opcions professionals de futur. 

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants

University of Glasgow (UoG)
Universität Bremen (UB)
University of Cyprus (UCY)

Web del màster

http://globed.eu/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - GLOBED - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development (Consorci 19-24)