Accés Grau en Relacions Laborals

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 20-21
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0.1)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
  • Economia de l'Empresa (0.2)
  • Geografia (0.2)
  • Grec (0.1)
  • Història de l'Art (0.1)
  • Història de la Filosofia (0.2)
  • Llatí (0.1)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)
7,500
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
 5,000

Codi de preinscripció

21055

Perfil de l’estudiant

El futur estudiant del Grau en Relacions Laborals, haurà de tenir una preocupació pels valors ètics i socials. Tindrà capacitat per a les relacions interpersonals, de negociació i de persuasió. Es mostrarà compromès amb els grups socials, i respectuós amb els que no comparteixin les seves idees. És aconsellable el coneixement d’un tercer idioma.

Taules d’adaptacions

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).