Grau en FisioterÓpia

El grau en Fisioteràpia ofereix una formació eminentment pràctica, però amb una sòlida base científica

Les EU Gimbernat són pioneres en la introducció dels estudis de fisioteràpia a Catalunya.

Ofereixen una excel·lent oportunitat per millorar la formació integral, fomentant no només l'adquisició de competències cognitives, sinó també el desenvolupament de les habilitats personals, les actituds positives i la consideració dels valors professionals.

La titulació s'adapta a les normes reguladores de l'exercici professional: capacita per saber valorar l'estat funcional del pacient/usuari i proporciona els coneixements necessaris per dissenyar el pla d'intervenció més adient. Per fer-ho possible, s'integren diferents mètodes i procediments encaminats tant a la terapèutica clínica com a la promoció i manteniment de la salut.

La gran majoria del professorat del grau compatibilitza la docència amb la professió de fisioterapeuta o amb una altra activitat sanitària.

Els graduats tenen la possibilitat d’especialitzar-se en alguna de les cinc mencions que permeten aprofundir en aspectes com les teràpies relacionades amb l'aparell locomotor i el tòrax, la fisioteràpia neurològica, pediàtrica o associada a l'esport i de continuar els seus estudis a través de màsters, recerca i doctorat. L'Escola disposa d'una àmplia oferta de postgrau, que inclou sis màsters universitaris.

Sortides professionals

El grau ofereix una formació acadèmica i professional que capacita els titulats per incorporar-se al món laboral i desenvolupar la seva activitat en:

  • Hospitals i clíniques privades
  • Centres d'assistència primària
  • Centres de rehabilitació
  • Centres pediàtrics
  • Centres esportius
  • Residències geriàtriques
  • Serveis sanitaris d'empreses
  • Balnearis, etc.

Programes de mobilitat

PrÓctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en FisioterÓpia