Grau en Teràpia Ocupacional

Conviuràs amb la diversitat des d'una mirada inclusiva i aprendràs a concebre a les persones holísticament, integrant aspectes físics, psicològics, socials i culturals en el procés d’intervenció

Podràs cursar els teus estudis a l’EUIT, la primera escola universitària a Catalunya a oferir els estudis de teràpia ocupacional des de 1993.  L’EUIT és l'únic centre de l'Estat acreditat per la World Federation of Occupational Therapy (WFOT), que pertany a la xarxa “European Network Occupational Therapy in Higher Education”.

Rebràs formació per part d’un equip docent format per terapeutes amb dedicació exclusiva a la docència i professionals col·laboradors que segueixen vinculats a la pràctica professional.

T'iniciaràs en l’exercici de la futura pràctica professional a partir del segon curs, adquirint experiència en una pluralitat d’àmbits, la qual cosa afavoreix el teu desenvolupament personal i professional.

L’àmplia xarxa de centres de prestigi per a la realització de pràctiques de la qual gaudeix l’EUIT, et permet tenir una visió global del món laboral.

Rebràs una formació i atenció personalitzada amb un tracte individualitzat, el suport i el contacte permanent que et garanteixen un aprenentatge adequat a les exigències laborals i professionals, d’acord amb l’evolució del context tecnològic i les necessitats de la societat i l’empresa.

Tindràs l’oportunitat de fer estades Erasmus+ arreu d’Europa i Amèrica del Sud amb el Programa UAB Exchange Programme.

Sortides professionals

Els terapeutes ocupacionals poden especialitzar-se i oferir assistència en diferents àmbits:

 • Hospitals
 • Centres sociosanitaris
 • Unitats especialitzades (trastorns de la conducta alimentària, de l'espectre autista...)
 • Serveis de rehabilitació comunitària
 • Serveis d'atenció domiciliària
 • Centres d'atenció a la persona gran i residències
 • Serveis d'atenció a les drogodependències
 • Mútues d'accidents laborals
 • Programes d'inserció i reinserció laboral i social
 • Clubs socials
 • Programes d'atenció comunitària
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
 • Escoles ordinàries i centres d'educació especial
 • Centres de teràpia infantil
 • Centres d'adaptacions i productes de suport per a l'autonomia
 • Centres de recerca i desenvolupament de coneixement
 • Pràctica privada i concertada
 • Equips de prevenció de riscos
 • Programes d'educació sanitària
 • Centres penitenciaris
 • Serveis de cures pal·liatives

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Teràpia Ocupacional