Grau en Biotecnologia

Formació interdisciplinària en què s’integra el coneixement del funcionament i el potencial dels organismes vius, els mètodes de treball experimental, les aplicacions capdavanteres i els processos de producció

  • Facultat de Biociències
  • Campus de Bellaterra
  • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
  • Places: 80
  • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 11,132
  • Preu per crèdit: 35,77 euros
  • Idioma: Català (60%), castellà (35%) i anglès (5%).
  • Calendari Acadèmic
  • Modalitat: Presencial.

La biotecnologia és l’aplicació de les ciències i de les tecnologies als organismes vius i als seus components cel·lulars o moleculars, amb la finalitat de conèixer-los més i de produir béns i serveis. És un camp en forta expansió que s’ha diversificat cap a àrees molt diverses, com ara la medicina i la salut, la producció agroalimentària, la producció industrial i el camp de l’energia i del medi ambient.

La formació que s’ofereix està en consonància amb la de les universitats europees i americanes més prestigioses en l'àmbit de les ciències de la vida, el que facilita als nostres alumnes la mobilitat internacional. Una mostra de l'excel·lent formació ve donada pel gran nombre d'empreses, institucions sanitàries i centres de recerca en els quals els nostres alumnes desenvolupen pràctiques professionals en l'últim any dels seus estudis.

La UAB va ser pionera en la implantació dels estudis de Biotecnologia a Espanya, impartits a la Facultat de Biociències, l'única que existeix a l'Estat. La biotecnologia, a més, juga un paper estratègic en la política de creació del bioclúster de la UAB.

Sortides professionals

Els processos biotecnològics són utilitzats en sectors molt diversos, d'entre els quals es poden destacar -fortament implantats en el nostre entorn- el farmacèutic i de la salut, l'alimentari, el de medi ambient i els combustibles.
El grau en Biotecnologia aporta una formació transversal que permet la incorporació al món del treball en els àmbits de la recerca, el desenvolupament, la producció i la gestió, tant en institucions públiques com en empreses privades.
Els graduats en Biotecnologia poden treballar en els departaments de recerca i desenvolupament d'una ampla gamma d'empreses biotecnològiques de les àrees farmacèutiques, veterinària, de química fina, agroalimentària o microelectrònica i en les seves línies de producció. També estan capacitats per al disseny d'estratègies de màrqueting i comercialització de productes biotecnològics, així com per exercir professionalment en àrees de gestió i de transferència de tecnologia.
En institucions de recerca o de l'àmbit de la salut, poden integrar-se en centres hospitalaris, laboratoris d'anàlisi i en centres de recerca bàsica i aplicada de salut humana i animal, amb derivacions cap a camps afins com la veterinària, el medi ambient o la microelectrònica.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Biotecnologia Accedir a l'apartat de El grau en xifres