Grau en Estudis de Català i d'Espanyol

És l’únic títol d’aquestes característiques en el sistema universitari espanyol. Ofereix una formació sòlida en llengua, literatura i cultura catalanes i espanyoles

Grau en Estudis de Català i Espanyol

El grau en Estudis de Català i d’Espanyol ofereix una sòlida formació en llengua, literatura i cultura catalanes i espanyoles. D'aquesta manera, reuneix el coneixement expert de la llengua catalana amb el de la llengua espanyola, la qual cosa facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament del català i de l'espanyol, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

Aquest grau permet, a més, cursar una menció en Lingüística, Literatura Comparada o en una tercera llengua (alemany, italià, gallec o èuscar).

Es programa des dels departaments de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

Sortides professionals


- Docència i  producció de materials didàctics, en institucions tant públiques com privades.
- La traducció i la interpretació; la comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques i departaments de llengües.
- Les aplicacions de la tecnologia del llenguatge.
- El turisme, les relacions públiques i les relacions internacionals.
- Assessoria cultural i gestió en tasques de documentació en editorials, en col·laboració amb revistes i suplements culturals, i coordinació i planificació d'activitats culturals en empreses, fundacions o institucions públiques.
- La recerca acadèmica.

La persona graduada obté una formació sòlida  en llengua, literatura i cultura tant del català com de l'espanyol. D'aquesta manera, reuneix el coneixement expert de la llengua catalana amb el de la llengua espanyola, la qual cosa li facilita la seva inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament del català i de l'espanyol, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

"Aprofundir en l'estudi de les dues llengües parlades a casa ens ha permès d'analitzar amb esperit crític la nostra cultura i la nostra societat."
Pol Bellido, Clàudia Mateo i Ruth Garcia

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Estudis de Català i d'Espanyol Accedir a l'apartat de El grau en xifres