Grau en Administració i Direcció d'Empreses (Anglès)

Forma’t en les diferents àrees de gestió empresarial tot millorant el teu anglès econòmic i empresarial, en un entorn internacional i amb unes pràctiques empresarials de qualitat en llengua anglesa

 • Facultat d'Economia i Empresa
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 70
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,278
 • Preu per crèdit: 25,27 euros.
 • Idioma: Anglès (la llengua d'impartició de la docència es fa constar al suplement europeu al títol)
 • Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
Per què el grau d?Administració i Direcció d'Empreses ? Anglès?

Si et motiva la internacionalització, treballar en empreses internacionals i dominar l’anglès empresarial, aquest grau t’ofereix la formació que necessites. Et permet conèixer com s’organitza i com funciona cadascuna de les àrees d’una empresa, i tot en anglès.

El grau està dissenyat perquè els titulats puguin desenvolupar funcions directives, elaborar i utilitzar la comptabilitat, establir la política de màrqueting, planificar el finançament, decidir sobre la viabilitat de noves inversions, dissenyar l’estratègia empresarial, abordar altres aspectes organitzatius i dominar l’anglès econòmic i empresarial.  

Té un enfocament professional que assegura una bona inserció laboral i possibilita treballar tant en empreses internacionals com nacionals amb importants relacions exteriors. És un grau que, com que es fa en anglès, situa l’estudiant al mateix nivell que moltes universitats estrangeres de prestigi que ofereixen el mateix grau.

Al quart curs pots fer pràctiques curriculars de qualitat en anglès.

I tot això, en un grup propi, gaudint d’aules climatitzades i ben equipades i envoltat d’estudiants d’altres graus de la mateixa àrea, com Economia, Comptabilitat i Finances, i Empresa i Tecnologia, i màsters específics relacionats amb els graus.

Sortides professionals

El grau en Administració i Direcció d'Empreses habilita els estudiants per a exercir qualsevol activitat relacionada amb la gestió empresarial de qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional: 

 • Directiu financer
 • Gestor de l'àrea comptable
 • Assessor fiscal
 • Responsable de la política de màrqueting
 • Responsable del control de gestió
 • Auditor
 • Empresari
 • Responsable de qualitat
 • Directiu de producció i logística
 • Analista d'inversions
 • Responsable de l'estratègia empresarial
 • Gestor de nous projectes
 • Assessor empresarial
 • Business intelligence
També poden accedir a un ampli ventall d'ocupacions en l'Administració pública.

 

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (Anglès)Segell d'AQU Catalunya en Internacionalització del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (Anglès) Accedir a l'apartat de El grau en xifres