Pla d'estudis Grau en Relacions Laborals

Campus virtual i altres espais

El campus virtual és una eina fonamental per el Grau de Relacions Laborals, facilita   la interacció entre el professorat i els alumnes. Permet plantejar amb una certa antelació els punts de reflexió de les matèries, posar a disposició del’ alumnat els materials necessaris per al seguiment de les diferents disciplines o obrir forums  de discussió davant un tema complet.

Equipaments

La Facultat de Dret disposa d’espais especials per a l’estudi, seminaris i conferències, destaquen la sala de vistes, la sala de graus i l’aula magna.
Els/les estudiants també  disposen,  de la Biblioteca de Ciències Socials i de les aules d’informàtica.

Material recomanat a l’estudiant

L’ estudiant del Grau de Relacions Laborals disposa d’ una Biblioteca de Ciències Socials on periòdicament s’ actualitzen els manuals aconsellats pel professorat i es facilita l’ accés als materials més avançats en la recerca jurídica aplicada a les noves tecnologies.