Coordinaciˇ i equip de coordinaciˇ

  • Enginyeria Informàtica: Jordi Pons Aroztegui
  • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació: José A. López Salcedo