Informes d'acreditació per centres docents

A continuació es pot accedir als autoinformes d'acreditació de Centre i als informes d'acreditació de titulacions

Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2018
Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2016 2n semestre
Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2016 1r semestre
Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2015

Informes d'acreditació de titulacions 2015 (AQU)

MU en Estudis anglesos avançats / Advanced English Studies
MU en Literatura comparada: estudis literaris i culturals
MU en Prehistòria, antiguitat i edat mitjana

Informes d'acreditació de titulacions 2016 (AQU)

Grau en Antropologia Social i Cultural
Grau en Arqueologia
Grau en Estudis Anglesos
Grau en Estudis Clàssics
Grau en Estudis d'anglès i català
Grau en Estudis d'anglès i clàssiques
Grau en Estudis d'anglès i espanyol
Grau en Estudis d'anglès i francès
Grau en Estudis de català i espanyols
Grau en Estudis Francesos
Grau en Filosofia
Grau en Geografia i Ordenació del Territori
Grau en Història
Grau en Història de l'Art
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
Grau en Musicologia
MU en Anàlisi i gestió del patrimoni artístic
MU en Antropologia: investigació avançada i intervenció social
MU en Estudis teatrals
MU en Estudis territorials i de la població
MU en Estudis avançats de llengua i literatura catalanes
MU en Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera
MU en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
MU en Reptes de la filosofia contemporània

Informes d'acreditació de titulacions 2018 (AQU)

Grau en Humanitats

Acreditació 2019

PD Antropologia Social i Cultural: Autoinforme
PD Biologia i Biotecnologia Vegetal: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Biotecnologia:Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Ciència de Materials: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Demografia: Autoinforme
PD Ecologia Terrestre: Autoinforme
PD Filologia Espanyola: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Física: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Geografia: Autoinforme
PD Història Comparada, Política i Social: Autoinforme
PD Traducció i Estudis Interculturals: Autoinforme i Informe final d'acreditació

Acreditació 2018

PD Anàlisi Econòmic: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Aqüicultura: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Creació i Gestió d'Empreses: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Filologia Anglesa: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Història de la Ciència: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Psicologia Clínica i de la Salut: Autoinforme i Informe final d'acreditació

Autoinforme d'acreditació Escola Massana 2015

Informes d'acreditació de titulacions 2015 (AQU)


Grau en Arts i disseny