Enquestes d'avaluació i de satisfacció

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantement per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. 
La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

 

Avaluació de l'actuació docent del professorat

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula.
Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Del 03-12-2019 al 13-01-2020
Al segon semestre del curs 19/20 s’ha suspès aquesta enquesta segons la Instrucció 6/2020 de la UAB

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - estudiants

Resultats i més informació

En cas d'accedir a través de la wifi de la UAB cal fer-ho com usuari registrat

Respondre l'enquesta d'avaluació de l'actuació docent del professorat
Descarrega l'app a iTunes Descarrega l'app a Google Play

Avaluació de les assignatures de grau i mòduls de màster

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de grau i mòduls de màster.
Model d'enquesta assignatures de grau
Model d'enquesta mòduls de màster

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Del 03-12-2019 al 13-01-2020

Al segon semestre del curs 19/20 aquesta enquesta es substitueix per 2 enquestes específiques per permetre recollir la satisfacció amb la docència en la modalitat virtual provocada pel COVID19:

  1. Enquesta d’Avaluació de la docència no presencial durant la situació excepcional COVID-19 (enllaç per respondre l’enquesta fins el 17 de juliol) (model d'enquesta de docència no presencial COVID19)
  1. Enquesta d’Avaluació de les eines i infraestructures durant la situació excepcional COVID-19 (enllaç per respondre l’enquesta fins el 17 de juliol) (model d'enquesta d'eines i infraestructures COVID19)

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - Estudiants

Resultats i més informació

En cas d'accedir a través de la wifi de la UAB cal fer-ho com usuari registrat

Respondre l'enquesta d'avaluació de les assignatures de grau i mòduls de màster
Descarregar l'app a iTunes Descarrega l'app a Google Play

Grau de satisfacció de Pràctiques externes i Treball fi d'estudis

 Qui la pot fer?

Titulats i titulades de grau i de màster universitari matriculats a les assignatures de pràctiques externes i de Treballs fi d'estudis

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de pràctiques externes i treballs fi d'estudis.

Model d'enquesta assignatures pràctiques externes
Model d'enqueta assignatures treballs fi d'estudi

 Quan es pot fer?

A la part final de cada curs acadèmic
Al segon semestre del curs 19/20 aquesta enquesta es substitueix per 2 enquestes específiques per permetre recollir la satisfacció amb la docència en la modalitat virtual provocada pel COVID19:

  1. Enquesta d’Avaluació de la docència no presencial durant la situació excepcional COVID-19 (enllaç per respondre l’enquesta fins el 17 de juliol) (model d'enquesta de docència no presencial COVID19)
  1. Enquesta d’Avaluació de les eines i infraestructures durant la situació excepcional COVID-19 (enllaç per respondre l’enquesta fins el 17 de juliol) (model d'enquesta d'eines i infraestructures COVID19)


Més informació
 

Respondre l'enquesta sobre el grau de satisfacció de Pràctiques externes i Treball fi d'estudis

Grau de satisfacció dels titulats

 Qui la pot fer?

Titulats i titulades de grau i de màster universitari del curs 2019-20.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció en relació a diversos aspectes sobre el seu pas per la nostra Universitat.

Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

En finalitzar els estudis:
Des del 23 de juny al 27 de novembre de 2020.

Resultats i més informació
 

Respondre l'enquesta sobre el grau de satisfacció dels titulats