Avaluació de l'actuació docent

L’enquesta sobre l’actuació docent del professorat la responen els alumnes cada semestre.
Els estudiants valoren qüestions relacionades amb l’activitat desenvolupada pel professorat a l’aula.
 
Calendari

L’enquesta es programa al final de la docència de cada semestre: el mes de desembre per la docència impartida al primer semestre, i el mes de maig per la docència impartida al segon semestre i la docència anual.

Respondre l'enquesta

Aquesta enquesta es pot respondre mitjançant una pàgina web o via aplicació mòbil (telèfon mòbil o tauleta)

Preguntes freqüents

Sóc professor                                                            Sóc estudiant
  
Informes de resultats

Els informes de resultats es difonen al mes de març -els corresponents a l’enquesta de desembre- i el mes de juliol -els corresponents a l’enquesta de maig-.

  • Informe de procés
  • Informe de resultats global

              Informes 2018-19                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2017-18                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2016-17                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2015-16                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2014-15                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2013-14                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2012-13                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2011-12                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2010-11                            1r semestre        2n semestre
  Aquests informes es difonen a les direccions de centres, coordinacions de titulacions i direccions de departaments a través de correu electrònic.
Documents

Manual de Monitorització participació - Deganats (PDF, 0,60MB)
Manual consulta de l'informe individual de resultats de professor (PDF, 0,32MB)
Qüestionari enquesta d'avaluació de l'actuació docent des del 2018-19 (PDF, 0,01MB)
Qüestionari enquesta d'avaluació de l'actuació docent des del 2014-15 a 2017-18 (PDF, 0,01MB)
Qüestionari enquesta d'avaluació de l'actuació docent. 2011-2014 (MS Word, 0,01MB)