Avaluació de les assignatures/mòduls

L’opinió de l’alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament.  La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels usuaris.
 
Calendari

L’enquesta sobre assignatures/mòduls s’activa al Campus Virtual al final de cada semestre docent.

Els estudiants valoren totes les assignatures/mòduls de les quals han rebut docència durant el  semestre que correspongui; al segon semestre de cada curs acadèmic s’activen també les assignatures/mòduls de docència anual.

Respondre l'enquesta

Aquesta enquesta es pot respondre mitjançant una pàgina web.
Preguntes freqüents

Informes de resultats

  • Informe de resultats global

                     Informes 2018-19                        1r semestre           2n semestre
                     Informes 2017-18                        1r semestre           2n semestre
                     Informes 2016-17                        1r semestre           2n semestre
                     Informes 2015-16                        1r semestre           2n semestre
   
  • Informe individual de professorat fins al curs acadèmic 2017/18:
    • Professor amb docència a l'assignatura/mòdul, resultats de la seva assignatura/mòdul, mitjançant el Campus Virtual o de l'enllaç de l'enquesta d'assignatures/mòduls
    • Coordinadors de titulació, resultats de les assignatures/mòduls de la seva titulació, mitjançant el Visor d'Enquestes (NIU personal)
    • Direccions de departament, resultat de les assignatures /mòduls del seu departament, mitjançant el Visor d'Enquestes (NIU institucional departament)
    • Equips directius de centre, resultats de les assignatures/mòduls de les titulacions del seu centre, mitjançant el Visor d'Enquestes (NIU institucional deganat/direcció)Documents

Qüestionari enquesta satisfacció assignatures (PDF, 0,01MB)
Qüestionari enquesta satisfacció mòduls (PDF, 0,02MB)
Qüestionari enquesta satisfacció treball de fi estudis des del 2018-19 (PDF, )
Qüestionari enquesta satisfacció pràctiques externes des del 2018-19 (PDF, )