Les xifres de la recerca

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2018-2019)

19 doctorats industrials (2017)

4.604 estudiants de doctorat (2017-2018)

994 tesis doctorals llegides (2016-2017)

59 projectes de recerca internacionals (2017)

252 projectes de recerca nacionals (2016)

677 convenis de recerca (2017)

4 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per a la UAB i l'Esfera UAB-CEI

64 patents sol·licitades (2017)

10 Noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals 5 spin-off (2017)

70% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2017)

584 investigadors en formació (2017)

25,3% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2016)

4.287 articles publicats (2017, Clarivate Analitics WOK)