El Servei de Biblioteques estrena un web sobre el cicle de la comunicació de la recerca

Web sobre el Cicle de la Comunicació de la Recerca

A través d’aquest nou web el Servei de Biblioteques, compromès amb la seva tasca de suport a la docència i la recerca, vol oferir un seguit de recursos i informacions que us poden ser d’interès com a autors a partir de les diferents fases de què consta el cicle de creació d’una publicació i la posterior gestió de la producció científica.

26/06/2020

Les universitats juguen un paper fonamental en la recerca més avançada que es fa al món, per aquest motiu ens ha semblat important reforçar el suport que donem a estudiants i PDI. El web sobre la Comunicació de la Recerca és el resultat d’integrar i relacionar tot un seguit de recursos i informacions pensades per acompanyar-vos en la tasca de preparar un document i comunicar els resultats de la recerca.

Estructurat de manera seqüencial en dos grans blocs, Crear una publicació i Gestionar la producció científica, recorre les etapes per les que passa tot investigador. Els diversos apartats en què estan presentats cadascun dels blocs faciliten l’accés ràpid i precís a la informació que es necessita en cada moment.

A continuació descrivim el contingut dels blocs amb els seus apartats:

 

Crear una publicació

Presenta els diferents estadis d’elaboració d’un document, des que es comença a redactar fins que es difon:

  • Escriure: Com signar, Identificadors, Filiació, Preparació del document, Normes d’autor editorials, Elaboració de la tesi doctoral, Propietat intel·lectual i accés obert.
  • Citar: Citacions i bibliografia, Mendeley institucional, Plagi, Propietat intel·lectual i accés obert.
  • Publicar: Triar on publicar, Bones pràctiques, Dades de recerca, Requeriments de projectes, DOI, Revisió d’experts, Propietat intel·lectual i accés obert.
  • Publicar en obert: Accés obert UAB, DDD, Drets d’autor, Propietat intel·lectual i accés obert, Dades de recerca en obert.
  • Difondre: Xarxes socials, Identitat digital.

 

Gestionar la producció científica

L’actual sistema d’avaluació i acreditació de la recerca fa necessari que els autors sàpiguen com gestionar el CVN, com es valoren els autors i les seves publicacions i com maximitzar la visibilitat de la producció científica:

  • Gestionar currículum: Com generar CVN i altres.
  • Valorar autors: Conèixer indicadors de valoració d’autors (Índex H, Citacions rebudes) i Altmètriques.
  • Valorar publicacions: Suport a l’acreditació i avaluació de la recerca amb recursos, indicadors, àmbits de coneixement i agències.
  • Producció científica: Per investigadors, grups, centres i instituts de recerca, a la Base de Dades de Recerca UAB, al DDD i al Portal de la Recerca de Catalunya.

 

Teniu les biblioteques al vostre servei, esperem que us sigui d’utilitat!

Contacteu amb la vostra biblioteca de referència si necessiteu més informació.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies